Vznik činnosti 


Naša činnosť vznikla na základe zlúčenia dvoch aktivít, a to DDD prác a špeciálnej kynológie.

Iniciátorom spolupráce bol Marek Holeš, dlhoročný vykonávateľ dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných prác s generačnou rodinnou tradíciou a Mgr. Ján Löw, dlhoročný profesionálny kynológ a inštruktor pre špeciálne pachové práce Policajného zboru SR.

Spolupráca sa datuje od roku 2010, pričom prvotnou úlohou bolo vycvičiť psa na vyhľadávanie ploštice posteľnej. Cieľ bol naplnený vycvičením prvého takéhoto psíka a to Jánom a Andreou Löwovými v Športovom klube policajnej kynológie.

Špeciálny pes menom Rum bol predstavený verejnosti dňa 27.4.2011 na tlačovej konferencii v sále Kultúrneho domu Ružinov Bratislava.

Vznik spoločnosti 

 

Naša spoločnosť FULLPROFI s.r.o. vznikla ako nevyhnutné pokračovanie spoločnej činnosti DDD prác a špeciálnej kynológie dňa 23.9.2011.

Súčasný profil spoločnosti 

 

Naša spoločnosť v súčasnosti pokrýva veľké množstvo činností dezinsekčných, deratizačných a dezinfekčných prác. Našou hlavnou činnosťou je vyhľadávanie a likvidácia ploštice posteľnej. Pracovné tímy vysielané na uvedenú činnosť sú zložené zo špecialistov kynológov, biológov, technikov a chemikov. Spoločnosť je veľmi dobre technicky vybavená, členovia pracovných skupín majú vysokú úroveň vedomostí a citlivý prístup. Spoločnosť poskytuje na svoje služby dobrovoľnú záruku. Vykonávame starostlivosť o zákazníka, nielen počas riešenia problému, ale poskytujeme aj trvalú starostlivosť za zvýhodnené ceny.

V mesiaci november 2014 sme otvorili internetový obchod, kde bude dostupný tovar zo sektoru dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie pre odbornú i laickú verejnosť, ako aj pre záhradkárov a chovateľov psov.

Všetky informácie o spoločnosti, našej činnosti a poradenskú službu Vám poskytneme na dispečerskej non stop linke 0907 535 595.

Všetky činnosti vykonávame na základe osvedčenia o vykonávaní deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác (skrátene DDD) schváleného hlavným hygienikom SR a na základe odborných znalostí z oblasti biológie hlodavcov, hmyzu a mikroorganizmov. Používame schválené a ekologicky šetrné prípravky. Sme členom Cechu profesionálov DDD.

História projektu

Našu činnosť sme začali so spojením DDD činnosti s oblasťou kynológie. Keďže nás príležitosť priviedla k založeniu obchodu, rozhodli sme sa využiť ju a tým poskytnúť profesionálny tovar aj bežným spotrebiteľom.