Sídlo spoločnosti: 

FULLPROFI s.r.o.                       

Reca 65                                                

925 26 Reca   

 

Skladové miesto:  

Výcviková hala

FULLPROFI s.r.o.  (Športový klub policajtov K-9)

Vajnorská 135                                              

831 04  Bratislava

 

Kontakt:

0905 804 799

fullprofi.shop@gmail.com

 

 

Fakturačné údaje:

 

IČO: 46350756
IČ DPH: SK202 335 8953

 

 Penažný ústav: ČSOB a.s.
 Číslo účtu/kód: 4014332485/7500
 IBAN: SK3575000000004014332485

 

Pri osobnom odbere objednaného tovaru je potrebné sa vopred telefonicky dohodnúť na čase odberu.

 

Tovar je možné si prevziať na adresách:
- Reca 65, 925 26  Reca
- Vajnorská 135, 831 04  Bratislava